Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Elnökségi ülés 2011. 06. 18.

Elnökségi ülés

2011. június 18. 10 óra

 

 

Nem hivatalos, csak tájékoztató jellegű emlékeztető! Az elnökségi ülés hivatalos jegyzőkönyve a „Közlemények” következő számában jelenik meg.

 

 

Helyszín: Érd, Hernád u. 15/a.

 

Jelen lévők (14 fő):

 

Békefi József MKOE elnök

Libnárné Herczeg Ilona gazdasági vezető

Kiss Irén Ellenőrző bizottság vezetője

Molnár Veronika Ellenőrző bizottság tagja

Sas István Ellenőrző bizottság tagja

Lukoczki Zoltán kiadványterjesztő

Szlabey Gábor könyvtáros

Dr. Gyúró Zoltán honlap főszerkesztő                                vezetosegi-2011-6-18.-096.jpg

Hóbor Zsolt zalaegerszegi csoport titkára

Izsay Tamás a székesfehérvári csoport titkára

Kádár I. Csaba a győri csoport titkára

Jokhel Csaba ÉKPK titkára

Takács Edéné Ani MKOE tag

Kiss Csaba K-V szerkesztő

 

Igazoltan távol volt:

 

Dr. Szabó Krisztina MKOE főtitkár

Barna János szakmai vezető

Rigerszki Zoltán K-V főszerkesztő

Szeifert Gábor szervezési vezető

Ujréti Miklós budapesti csoport titkára

Rácz Ibolya keszthelyi csoport titkára

 

      Napirendi pontok:                                                    vezetosegi-2011-6-18.-093.jpg                                                                                                     

          1.   Kaktuszkiállítás és –vásár

          2.   Honlap

          3.   Budapesti csoport

          4.   Egyebek

 

 

1.      Kaktuszkiállítás és –vásár

 

A 2011. évi füvészkert őszi kiállítás időpontja: szeptember 9-11.

A füvészkerti kiállításokkal kapcsolatos általános tapasztalat, hogy egyre alacsonyabb színvonalon valósul meg. A kiállításnak alapvető szerepe van az Egyesület életében. A költségvetési egyensúly fő pillére, főleg a bevételi forrás miatt, amely lehetővé teszi a működés anyagi feltételeinek fontos hányadát. A színvonalcsökkenés a szervezés, a megvalósulás, az érdekeltség, az aktivitás hiányosságai miatt következett be.

A szervezést nem az végezte, aki vállalta, helyette kellett besegíteni egy amúgy is túlterhelt vezetőségi tagnak. A kivitelezési munkák létszámhiány miatt nehézkesen, lassan és elhúzódva készülnek, emiatt a kiállítás minőségének rovására kell egyszerűsíteni. A nehéz fizikai munka, a nagy távolságok leküzdése, a kiállítandó növényanyagok időbeni hiánya okoz sokszor elháríthatatlan akadályt. A kevés létszámnak az az oka, hogy a kiállítók zöme kivonja magát a kiállítási munkákból. A színvonal további csökkenésének megállításáért sürgősen tenni kell, sőt, el kell érni vagy túlhaladni az eddigi csúcsot. Elhangzott olyan vélemény is, hogy miért kell ennyi kiállítás, ha nincsenek meg a megfelelő körülmények. A többségi állásfoglalás, vélemény alapján nem teheti meg az MKOE, hogy csökkenti a kiállítások számát és színvonalát, mert a léte függ ettől. Elhangzott, hogy a 40 éves jubileumi kiállítás nem volt méltó az ünnephez, kevésbé volt mutatós, mint a korábbiak.

Hozzászólások:

Jokhel Csaba:

Ezzel kapcsolatos írását olvasta fel. (mellékelve)

Kádár I. Csaba:

Győrbe nem jut el a füvészkerti kiállítás híre, így nem lehet tudni, van-e késztetése bárkinek is a segítség felajánlására. A Közleményekben hiába tünteti fel az Egyesület, nem lapozza át, félreteszi. Közvélemény-kutatást kellene egy adatbázisban rögzíteni, hogy ki, milyen formában aktivizálná magát a kiállítási részvétel különböző fázisaiban. Hatékony figyelemfelhívás, megtervezett, pontos program kellene.

Dr. Gyúró Zoltán:

Kauciót kellene kérni a kiállítóktól, ami a segítséget, a minőséget, a megbízhatóságot fedezné, amit természetesen visszakap a vállalt vagy a minimálisan elvárható, előtte írásban, szóban rendelkezésre bocsátott feltételek teljesítése után.

Békefi József:

Nincs nagy baj, csak nincs elég segítség a kiállítás egyre színvonalasabb és sikeresebb lebonyolításához. Több építő vélemény is elhangzott, de hasznosítható konkrétum kevésbé. Ilyenek pl.: a kiállítási elemek, segédanyagok mozgatása, tárolása, nehéz fizikai munka könnyítése.

Kiss Csaba:

A belépőjegy mellé kiállítási információt is kellene adni, melyben a kiállítás lényege, vásárlási lehetőség, szaktanácsadás, aktualitás, sőt, a soron következő kiállítás is szerepelhetne.

Jokhel Csaba:

A kiállításról legalább 1 hónappal előbb tájékoztatni kellene a Füvészkert látogatóit (ez természetes vonatkozhatna bármelyik kiállításra is).

Békefi József:

Felvetette, hogy a színvonalas növényanyag biztosításának érdekében, a kiállítók részére be lehetne vezetni az ú.n. „CITROM-díj”-at. Természetesen mindig a valós körülményeket latolva. A kiállított növényeket szakzsűrinek át kell nézni, biztosítani a szakmai színvonalat. Ebben vállalna szerepet.

 

 

2. Honlap

 

A honlap jelenlegi helyzetét ismertette dr. Gyúró Zoltán, a főszerkesztő. Továbbra is a régi és az új honlap zökkenőmentes váltása a cél. A régi honlap 2011. december 31-ig még biztosan működik, párhuzamosan minden funkcióját az új veszi át. Az új honlap működtetésével az Egyesület kiadásai csökkenni fognak. Az új honlap kezelésének elsajátításában akár személyes segítséget is ígér bárki számára a főszerkesztő. Szerinte minél hamarabb „éles” oldalt kell venni, mert a jelenlegi tesztoldal nagyon lassú a szolgáltató szándékos akarata miatt, mellyel kényszeríti a fizetős tárhely mielőbbi igénybevételét. 20 Gb (elég lehet 10 Gb is) mintegy 25-30.000 Ft/év kiadást jelentene a jelenlegi mellett. A jelenlegi honlap ú.n. domainnév regisztrációja 3150 Ft/év kiadást jelent, emellett karbantartási díjat is követel havi 2000 Ft értékben. Ez évi szinten több mint 27.000 Ft-tal terheli a költségvetés  kiadási oldalát. A tárhely szolgáltatójával Barna Jánosnak tisztázni kell a feltételeket, alapul véve a korábbi szerződést. A párhuzamos honlapok (régi és új) szolgáltatását mielőbb meg kell szüntetni a kiadások csökkentése érdekében. Megegyezés történt, hogy az Elnök és a Főszerkesztő az új honlap fejlécének végleges változatát sürgősen kialakítja a mielőbbi működtetés érdekében.

Kádár I. Csaba:

Az új honlap szerinte nem felhasználóbarát. Fel is tette az alábbi kérdéseket:

Miért lettek passzívak a régi felhasználók?

Felhasználói igényeknek akarunk megfelelni vagy valami másnak?

Szükséges-e ez az igen terhelő, rengeteg apró részlet (szerinte felesleges és elriaszt több felhasználót) - ami a fejlesztés alatt álló új honlapon megjelenik – a cél helyett?

A véleménye az – mivel nem alapfokon ért hozzá -, hogy a régi egyszerűbb, áttekinthetőbb és célirányos volt. Neki nincs ideje a bogarászáshoz (talán másoknak sem). El lehet az új rendszerű honlapban veszni.

Dr. Gyúró Zoltán:

Ígéretet tett arra, hogy visszatérünk a régi honlap felépítéséhez.

Békefi József:

Javasolta, hogy a csoporttitkárok a helyi összejöveteleken teszteljék a honlap alkalmazhatóságát, véleményezzék és egy közös javaslatot juttassanak el a Főszerkesztőhöz, aki ezeket kiértékelve és figyelembe véve építené fel az új honlap szerkezetét. Az nem várható el, hogy szórványosan és időben elhúzódó észrevételekre reagáljon. Gyorsan kell a végleges felépítési elképzeléseket megvalósítani. Jó lenne, ha ez az év vége előtt (2011. december 31.) megtörténhetne.

 

 

3.      Budapesti csoport

 

A budapesti csoport működése kritikussá vált. A csoporttitkár távollétében e kérdést csak nagyvonalakban lehetett elemezni.

Lukoczki Zoltán:

Ujréti Miklós már nem tudja jobban szervezni a csoport munkáját - mint az utóbbi időben - a családi háttértámogatás hiányában. Szerinte megfelelő embert kell választani a megfelelő helyre. Megjegyezte, hogy az Elnöknek ezekkel a vezetői kérdésekkel kellene foglalkozni és a kiállítások lebonyolítását rábízni a tisztséget vállalókra, de tudja, hogy ott is gondok vannak ezért vállal ott is nagyon aktív szerepet az Elnök.

 

4.      Egyebek

 

4/1. Lukoczki Zoltán bejelentette, hogy egészségi vezetosegi-2011-6-18.-098.jpgállapota és egyéb okok miatt 2011. december 31-én befejezi az MKOE keretén belül vállalt kiadványok terjesztésével kapcsolatos munkákat. Az esetleges áthúzódásokat még a következő év január végéig még teljesíti, de a 2012-es tagdíjakkal és előfizetésekkel kapcsolatos teendőket már meg kell oldania idén a Vezetőségnek. A vállalt feladatokat folyamatosan 1996 óta végzi. Vállalja, hogy keres a feladatkörre egy alkalmas személyt, de ehhez segítséget kér az MKOE vezetésétől. Egyéb teendőit továbbra is szeretné végezni.

Sas István szerint köszönet jár Lukoczki Zoltánnak az eddig végzett önkéntes munkájáért, melyet alaposan és hosszú időn át lelkiismeretesen végzett, aki most is időben és zökkenőmenetesen szeretné átadni a stafétabotot.

 

4/2. A következő elnökségi időpontja 2011. augusztus 27.  Helyszíne: ÉRD, Hernád u. 15/a.

 

4/3. Az 1. napirendi pontban felvetett szórólapot (A6 méret) el kell készíteni és legalább 1 hónappal a füvészkerti kiállítás előtt - 2011. augusztus 1. - célszerű eljuttatni a Füvészkert vezetőségéhez. A szórólapon szerepeltetni kívánt információ elkészítését, a sokszorosítást és a Füvészkert pénztárába juttatását Békefi József és Kiss Csaba vállalta.

 

 

 

Készült: Érd, 2011. június 19.

 

Jegyzőkönyv: Kiss Csaba

 


 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Elnökségihez észrevételek

(Kiss Csaba, 2011.06.23 16:13)

Szeretném, ha elolvasás után lennének olyan véleményeitek, amelyeket a következő üléseken hasznosíthatnánk az egyesületi élet különböző területein, amivel javíthatnánk a kaktuszkedvtelésünk minden fázisát.
Előre is köszönöm bárkinek bármilyen hozzászólását. Remélem lesz :-) !