Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tájékoztató

 

Tájékoztató

Az idei, július 22-24-ei bogácsi kiállítás alkalmasnak ígérkezett arra, hogy a két magyar kaktuszgyűjtő egyesület vezetői nyílt, őszinte megbeszélést tartsanak a honi kaktuszozás jövőjét illetően.
A július 23-án, szombat délután megtartott nem hivatalos tanácskozáson az egyesületek tagjai is részt vehettek, mivel nyilvános és tájékoztató jellegű volt.

A jelenlévő vezetők és tagok – összesen 12 fő - névsora az alábbi:

Az MKOE részéről
Békefi József MKOE elnök
Rigerszki Zoltán Kaktusz-Világ főszerkesztő
Libnárné Herczeg Ilona gazdasági vezető
Füleki József fegyelmi bizottsági tagja
Jokhel Csaba Érdi Kern Péter Kaktuszkör titkára
Lukoczki Zoltán kiadványterjesztő
Kiss Csaba Kaktusz-Világ szerkesztő
Havas László MKOE-tag
Holló László MKOE-tag
A debreceni MKPKE részéről:
Szászi Róbert terjesztő
Tóth Norbert gazdasági vezető
Koller Krisztián MKPKE-tag

A tanácskozás alapvető célja, a két magyarországi egyesület esetleges fúziójának lehetősége és ennek elindítása volt. A bevezetőben Békefi József kitért mindkét egyesület válságos időszakára és területeire, amely időben és problémákban ugyan kissé különböző, de végeredményben hasonló. Szerinte a két egyesület körültekintő, alapos, de mielőbbi előkészületek utáni fúziójával a jelenlegi krízishelyzet megoldható lenne. Erre a készséget és a közös akaratot kellene mindkét félnek kinyilvánítania. Amennyiben a közös szándékok erre megnyílnak, egyesületenként fel kell mérni, hogy a fúzió előkészítése során külön-külön az egyesületek mely dolgokban tudnak engedni, és mi az, amihez ragaszkodnak, ami a további tárgyalások alaptémája lenne a kölcsönös kompromisszumokkal. Ezek közül csak tájékoztató jelleggel néhány fontos alapkérdés a létrehozandó új egyesület neve, kiadványa (annak neve, terjedelme, formátuma és főszerkesztője), az elnök személye, szervezeti felépítés, alapszabály, székhely, stb.
A hozzászólók közül Lukoczki Zoltán óva intette a két egyesületet attól a tévhittől, hogy az esetleges egyesülés után majd a problémák maguktól megoldódnak ugyanilyen hozzáállás mellett, legfeljebb rövidebb időre elodázódnak. Kifejtette, hogy a Kaktusz-Világ 40 éves múltjára való tekintettel nem szívesen mondana le a patinás névről.
Libnárné Icuka vázolta és részletezte, hogy az MKOE gazdaságilag stabil, emiatt nem lenne szükség az egyesülésre, viszont a betöltetlen vezetői posztok és bizonyos személyek passzivitása, lemondása nehéz helyzetet teremtett főleg a közeljövőre nézve. 291 fő a tagság létszáma, ami lényegesen kevesebb a tavalyi 360 és a tavalyelőtti 410 főhöz képest.
Rigerszki Zoltán Kaktusz-Világ főszerkesztő családi okokra és munkahelyi túlterheltségre hivatkozva szeretné átadni a posztot, a későbbiekben, mint szerkesztő szívesen vállalna munkát.
Békefi József az egyesülés után nem vállalna elnöki megbízatást, a létrehozandó új egyesület új alapszabályában rögzített elnökhelyettesi teendőket elvállalná.
Szászi Róbert elnézést kért, hogy a debreceni vezetésből nem mindenki tudott eljönni. Tolmácsolta a debreceni vezetés pozitív hozzáállását a fúzióhoz, de megemlítette, hogy feltételeik vannak. Az egyik, hogy a közös újság főszerkesztője közülük legyen, és ragaszkodnak a formátumhoz valamint a névhez is. Nem szeretnék, ha ún. beolvadással történne meg az egyesülés, továbbá Debrecen nem helyi csoportként működne. Természetesen még vannak hezitálók, akiknek döntő szavuk lehet, de szerinte meggyőzhetők értelmes, ez egyesülés fontosságát bizonyító érvekkel. Korábban beszélgettek velük, és lát pozitív elmozdulást az egyesülés irányába.
Tóth Norbert elmondta, hogy jelenleg nagyon nehezen tudják biztosítani a negyedévente megjelenő újsághoz az anyagi fedezetet. Cikkek tekintetében jól állnak, de kevés az előfizető, összesen 115 fő jelenleg, ami a nyomdai és a terjesztés költségét alig fedezi.
Kiss Csaba javaslatot tett, hogy az első lépés legyen a közös újság. Próbaszámként két főszerkesztői stábbal két fél újságot töltsünk meg két címoldallal (hátoldal nélkül), és bízzuk az olvasókra. Egy újság, egy költség, megtakarítás jelentkezne mindkét oldalon. A felvetés fogadtatása megoszlott a hallgatóságon belül. Említette, hogy a csökkenő létszám feltehetőleg az újság késedelmes megjelenése és a honlapunk körül kialakult bizonytalanság miatt lehetséges.
Jokhel Csaba javasolta, hogy a debreceni és az MKOE taglétszámból is vonjuk le a mindkét újságot előfizetőket, hogy tiszta képet kaphassunk a teljes létszámot és a létszámarányokat illetően.
A többi résztvevő is hozzászólt, de alapvetően újabb gondolatok nem merültek fel.
Békefi József és Szászi Róbert megegyezett, hogy mindkét egyesület külön-külön összeírja azokat a pontokat, amelyekben tud engedni, és amelyekhez ragaszkodnak. Ezután, viszonylag rövid időn belül a kérdésekről újra tárgyalni fognak.

Ez a tájékoztató nem hivatalos, a számadatok is megközelítőek. Szeretnénk, ha az olvasók, egyesületi tagok jól tájékozottak lennének a honi kaktuszozás jövőjét alakító két egyesület szándékairól. Ígéret hangzott el, hogy az egyesületi tagok mindenről időben értesítést kapnak, és véleményükkel is formálhatják szervezett kaktuszos életet.

Saját egyéni egyik megjegyzésem, hogy Debrecennek a legmagasabb vezetői színvonalon és hasonló létszámban kellene képviseltetnie magát ilyen fontos megbeszélésen, különben súlyát és jelentőségét veszítheti a konzultáció.
A másik, hogy a negyedévente 115 példányban pontosan megjelenő újság (ami az MKOE előfizetőket is fedheti kb. 50%-ban) vajon hűen tükrözi-e az újság sikerességét a késedelmesen megjelenő Kaktusz-Világgal szemben, amely a debreceni előfizetőket (kb. 50 fő) leszámítva 250 főhöz jut el. Ez az 1:5-ös arány talán elgondolkodtató lehet az újság címét (nevét) illetően.
Az MKOE vezetésének nagyon meg kell fontolnia, hogy az egyesülés érdekében mit áldozzunk fel. Szerintem a tradicionális egyesületi nevet és újságcímet NE!!!!!!!!!!!!!!
A névváltoztatásra most megint visszatérnék eme kompromisszummal:

MAGYAR KAKTUSZGYŰJTŐ EGYESÜLET (MKE)

A megbeszélés ténylegesen baráti hangulatban, építő szándékkal folyt. Sem határozat sem jegyzőkönyv nem készült.

 

Kiss Csaba
Érd, 2011. július 24.